Vergoedingen en regelingen

Contractvrij

Ik heb er voor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. De reden hiervoor is dat ik, net als vele andere collega’s, van mening ben dat de inmenging van verzekeraars niet ten goede komt aan de uitoefening van de psychologische praktijkvoering. Voor meer informatie klik hier.

Vergoeding

Uw behandeling bij praktijk Wijzer wordt in beginsel vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Voorwaarde is wel dat u wordt verwezen door uw huisarts en beschikt over een verwijsbrief waarin staat dat u wordt verwezen voor specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). Er is geen beperking aan het aantal therapiegesprekken dat wordt vergoed.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type polis dat u heeft. In het geval van een restitutiepolis wordt de behandeling doorgaans geheel vergoed, met uitzondering van uw eigen risico. Indien u een naturapolis heeft, verschilt de vergoeding per zorgverzekeraar. Een overzicht van de verschillende zorgverzekeraars en de mate waarin zij vergoeden vindt u hier.

Ik raad u aan voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding.

Tarieven

Praktijk Wijzer volgt de tarieven voor specialistische zorg zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven vindt u hier. U betaalt niet per sessie maar bij beëindiging van uw behandeling of uiterlijk na één jaar (als de DBC wordt gesloten). De DBC kostprijs wordt bepaald op basis van het totale aantal minuten dat is besteed aan uw behandeling. Dit betreft zowel directe tijd (face-to-face contact) als indirecte tijd (rapportage, contact met verwijzer etc.). De nota wordt aan u verstuurd en u betaalt deze rechtstreeks aan praktijk Wijzer. U kunt de nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Ik kan met u, voorafgaand aan de behandeling, een betalingsregeling treffen indien uw zorgverzekeraar niet het volledige bedrag vergoedt of u niet in een keer voor hoge kosten wilt komen te staan.

Meer over tarieven Over Zorgproduct (OZP’s) en zelfbetalers vindt u hier.

Voor meer informatie over betalingsvoorwaarden leest u hier verder.

Vanaf 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Welke gevolgen dit nieuwe model heeft, leest u hier.

No show of het te laat afzeggen van afspraken

Indien u niet verschijnt op een afspraak of deze minder dan 24 uur van tevoren afzegt, wordt er 65 euro in rekening gebracht. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. U kunt, ook in het weekend, annuleren door mijn voicemail in te spreken of een mail te sturen.

Klachtenregeling

Praktijk Wijzer is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Mocht u ontevreden zijn over de behandeling, dan nodig ik u uit om dit met mij te bespreken om samen tot een oplossing te komen. Indien u het gevoel heeft dat wij hier samen onvoldoende uitkomen, dan is bemiddeling door een collega een volgende optie. Als dit onvoldoende werkt of u hier onvoldoende vertrouwen in heeft, kunt u gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling van de LVVP. U kunt hier lezen hoe dat in zijn werk gaat.

Overige informatie

Cliëntenfolder LVVP 2021

Privacy Statement Bas de Weerd

Kwaliteitsstatuut Bas de Weerd